14/07/31 9:50
021-85496254

محصولات

معرفی شرکت سندبلاست

شرکت عسگری یکی از بزرگ تربن تولید کنندگان دستگاه سندبلاست می باشد ، دستگاه سندپلاست برای تمیز کردن اجسام زنگ زده و در صنایع کشتی سازی استفاده می شود. شرکت عسگری یکی از بزرگ تربن تولید کنندگان دستگاه سندبلاست می باشد ، دستگاه سندپلاست برای تمیز کردن اجسام زنگ زده و در صنایع کشتی سازی استفاده می شود. شرکت عسگری یکی از بزرگ تربن تولید کنندگان دستگاه سندبلاست می باشد ، دستگاه سندپلاست برای تمیز کردن اجسام زنگ زده و در صنایع کشتی سازی استفاده می شود. شرکت عسگری یکی از بزرگ تربن تولید کنندگان دستگاه سندبلاست می باشد ، دستگاه سندپلاست برای تمیز کردن اجسام زنگ زده و در صنایع کشتی سازی استفاده می شود.